IT&C Techniques in the Archaeological Practice

„Metode şi tehnici asistate de computer în practica arheologică”

    Vitalis GmbH Gut-Wehlitz, Leipzig, din Germania este o organizaţie implicată în desfăşurarea de programe de tip Leonardo da Vinci încă din anul 1997. Datorită colaborării sale fructuoase cu Camera de Comerţ şi Industrie din Leipzig, Vitalis a desfăşurat până în prezent un număr de aproximativ 2000 programe de plasament.  În cazul plasamentelor studenţeşti, Vitalis încearccă să identifice cele mai bune oportunităţi în vederea formării profesionale a viitorilor specialişti. Pentru proiectele de schimb, Vitalis intermediază contacte între specialiştii străini şi cei germani. Vitalis realizează importanţa pregătirii lingvistice şi culturale, şi pentru aceasta organizează vizite culturale prin diferite oraşe ale Germaniei. Vitalis se ocupă de toate detaliile referitoare la asigurarea sejurului.

 

Beneficiari. Finalităţi:

    Adresat arheologilor membrii ai CSIATim (echipa va totaliza un număr de 8 persoane), proiectul îşi propune ca pe parcursul a două săptămâni (25 septembrie – 8 octombrie 2007) să consolideze cunoştinţele şi deprinderile arheologilor români, aliniind prin intermediul lor şcoala românească de arheologie la nivelul arheologiei europene. Cu ajutorul colegilor germani, arheologii timişoreni vor învăţa cum să facă faţă mai uşor transformărilor din structura urbană care necesită săpături de salvare în vederea prezervării patrimoniului cultural naţional.

   Arheologii timişoreni vor deprinde tehnici moderne, privind utilizarea sistemelor GIS, prospectări geofizice, fotografii aeriene, topografie digitală, cartografiere digitală. Vor obţine deprinderi privind utilizarea computerului în vederea realizării de planuri, pentru poziţionarea artefactelor la nivelul sitului, pentru înregistrarea, desenarea, reconstrucţia tridimensională a artefactelor. Totodată vor cunoaşte metode alternative de restaurare şi conservare pe care le vor putea apoi implementa in cercetările arheologice întreprinse în ţară sau chiar în conţitunutl cursurilor pe care le predau.

    Urmând modelul german, specialiştii români vor încerca să dezvolte o strategie care să implice companiile de construcţii şi investitorii interesaţi în finanţarea cercetărilor arheologice. De asemenea, cunoştinţele acumulate în perioada schimbului vor fi împărtăşite tinerilor arheologi sau chiar celorlalţi specialişti români.

 

Obiectivele proiectului:

Ob. 1: A descoperi şi a împărtăşi experienţele privind metodele şi tehnicile asistate de computer in practica arheologică, de la etapa prospectării până la faza finală a analizei, sintezei şi raportării.

Ob. 2: A experimenta tehnicile cele mai potrivite şi a desfăşura investigaţii arheologice pe situri de importanţă culturală şi arheologică în ţara parteneră.

Ob. 3: A sublinia importanţa şi potenţialul cercetării arheologice în vederea creşterii aprecierii şi importanţei patrimoniului cultural la nivelul comunităţii locale, naţionale şi europene.

Ob.4 : A dezvolta conţinuturi inovatoare şi a le implementa în pregătirea studenţilor români.

Ob. 5: A stabili o platformă pentru o cooperare internaţională viitoare.

 

Strategia proiectului:

    În total acord cu partenerul european proiectul este structurat în jurul ideii că noile tehnologii şi computerul pot îmbunătăţi practica arheologică. Pe parcursul mobilităţii vor fi dezvoltate trei module de pregătire:

M1. Cercetarea arheologică şi noile tehnologii.

M2. Aplicaţiile computerizate şi cercetarea arheologică.

M3. Arheologia în şcolile şi universităţile din Est şi Vest.

    Pentru desfăşurarea acestor trei module şi îndeplinirea obiectivelor proiectului, arheologii români vor participa la activităţi şi întruniri cu specialişti germani care activează în cadrul: Landesamt für Archäologie Dresden, TRIGIS (Lepizig); GISquadrat Deutschland GmbH (Lepizig); Universitatea Leipzig - Facultatea de Fizică şi Ştiinţele Naturii, Institutul de Geografie, Institutul de Arheologie Clasică.

 

Selecţia beneficiarilor:

    Selecţia celor 8 beneficiari se va realiza prin concurs, avându-se în vedere trei criterii:

-          competenţa profesională;

-          competenţele lingvistice (engleză, germană);

-          motivare, disponibilitate, implicare.

Selecţia beneficiarilor va avea loc în intervalul 5-15 iunie 2007. Tematica de concurs şi data exactă a concursului vor fi anunţate cu două săptămâni înainte.