Statut

 

Obiective

 

Proiecte

 

Publicatii

Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis:

 

Staff

 

Didactica

Anul 2007:

In curand va punem la dispozitie varianta paginii in lb. engleza!

Coming soon the English version!

 

 

Statut

1  2  3  4  5  6  7  8

 

Statutul de functionare al Centrului de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara

Cap. II. Resurse materiale

Art. 1. Patrimoniul Centrului de Excelenta

a.      subventie de la stat.

b.      proiecte de tip Grant prin CNCSIS.

c.      sponsorizari si donatii.

d.      contracte cu Oficiile judetene ale P.C.N. de pe langa Inspectoratele de cultura.

e. contracte cu Inspectoratul de Cultura al Judetului Timis

Art. 2. Modul de utilizare a resurselor se aproba la propunerea Consiliului stiintific al Centrului de Excelenta si conducerea Universitatii de Vest Timisoara, cu respectarea dispozitiilor legale. Utilizarea resurselor, in conformitate cu legea, poate fi:

a.       pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;

b.      pentru dezvoltarea bazei materiale pentru invatamantul postuniversitar de studii aprofundate, masterat si doctorat;

c.       burse de cercetare si instruire;

d.       taxe de participare ca membru in organisme de profil;

e.       taxe pentru participare la manifestari cultural-stiintifice;

f.        editarea de carte universitara;

g.       renumerarea personalului angajat (inclusiv in sistem de cumul cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;

h.       acoperirea cheltuielilor pentru unitatile componente.

Art. 3. Participarea prin cota de 0,5 – 20% la veniturile fundului special al Universitatii de Vest Timisoara.

Art. 4. Centrul de Excelenta detine, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, spatiu pentru studiu si cercetare, precum si alte bunuri care inlesnesc activitatea de cercetare si sunt utilizate de toti membrii.

Art. 5. Veniturile, bunurile imobile si mobile ce vor fi dobandite de Centrul de Excelenta, in conformitate cu prevederile legale, se constituie in patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevazute in statut.

back   next

 

 

 

 

 

 

Institutii de cercetare

 

Parteneri interni

 

Parteneri externi

 

Suport tehnic

 

Legaturi

 

 


Home Page   Obiective   Proiecte   Publicatii   Staff   Institutii de cercetare   Parteneri interni   Parteneri externi   Suport tehnic   Legaturi© Copyright CSIATim 2002
Webmaster dmicle@litere.uvt.ro