BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

Etudes sur la ceramique romaine et daco-romaine

de la Dacie et de la Mesie Inferieure

 

Tipografia Universitatii de Vest din Timisoara

Timisoara, 1997

 

sub conducerea prof. dr. Doina Benea

 

Contents:

 

Silvia Teodor, Römische Keramik aus der geto-dakischer Siedlung von Poiana (Kreis Galaţi), 3

Abstract                             Full text

 

G. Popilian, Les centres de production céramique dOlténie, 7

Abstract                             Full text

 

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 

 

Ana Cătinaş, La poterie estampillée de Potaissa, 21

Abstract                             Full text

 

V. H. Baumann, La céramique utilitaire de IV-e siècle fabriquée par lofficina romana de Valea Morilor (Teliţa département de Tulcea), 31

Abstract                             Full text

 

Doina Benea, Quelques observations sur la céramique de lagglomération daco-romaine de Freidorf - Timişoara, 55

Abstract                             Full text

 

D. Micle, Un centre de poterie dans lagglomération daco-romaine de Dragşina (département de Timiş), 77

Abstract                             Full text

 

Abbreviations and Images

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cintar