BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

Vilaietul Timişoarei (450 de ani de intemeiere a paşalacului) 1552 - 2002

 

Editura Mirton

Timişoara, 2002

 

Redactor responsabil: prof. dr. Doina Benea

Secretar de redacţie: prep. Atalia Ştefănescu

Tehnoredactare computerizată: stud. Titiana Kovacs

Prelucrare grafică a imaginilor: asist. Dorel Micle

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

CUVÂNT ÎNAINTE, 5

  

PETRU IAMBOR, Cucerirea Banatului de către turci şi transformarea lui în paşalâc (1552), 7

 Abstract                             Full text

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 

 

  

ION AUREL POP, Judecăţi după “dreptul Ţării Româneşti” în Banat în jurul anului 1500, 27 

 Abstract                             Full text

 

DUMITRU ŢEICU, Monastčres orthodoxes médičvaux de Banat, 35

 Abstract                             Full text

  

IOAN HAŢEGAN, Beilerbei de Timişoara. Contribuţii la cronologia beilerbeilor timişoreni, 45

 Abstract                             Full text

 

 ALEXANDRU RĂDULESCU, Istorie şi demografie în Banatul otoman (1552-1716)- realităţi şi ipoteze, 53

 Abstract                             Full text

 

 NICOLAE SĂCARĂ, FLORIN BAN, Consideraţii administrativ-fiscale cu privire la perioada ocupaţiei otomane în Banat, 93

 Abstract                             Full text

  

TIBERIU CIOBANU, Lupta bănăţenilor împotriva dominaţiei otomane în vremea lui Mihai Viteazul, 117

 Abstract                             Full text

  

DUMITRU TOMONI, Cetatea Făgetului în timpul stăpânirii otomane, 129

 Abstract                             Full text

  

IOAN HAŢEGAN, MARLEN NEGRESCU, Timişoara în anul 1663, după descrierea lui Henrik Ottendorf, 141

 Abstract                             Full text

 

 DANIELA TĂNASE, Cronica expediţiei “Banatul otoman (1552-1716). Pagini de istorie”, 155

 Abstract                             Full text

  

IOAN HAŢEGAN, Glosar de termeni, 163

 Abstract                             Full text

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cîntar