BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

Studia Historica et Arhaeologica in Honorem Magistrae Doina Benea

 

Editura Eurostampa

Timişoara, 2004

 

Colegiul de redacţie: Mariana Crînguş, Simona Regep-Vlascici, Atalia Ştefănescu

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

IN HONOREM,

 

TABULA GLATURATORIA, VII

 

CURRICULUM VITAE PROFESSORIS DOINAE BENEAE, XI

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 

 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, XV

 

 

ARTICOLE ŞI STUDII

 

LISTA ABREVIERILOR, 7

 

DORIN ALICU, Monumente de piatră de la Micia în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, 9

 Abstract                             Full text

 

RADU ARDEVAN, Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien, 21

 Abstract                             Full text

 

CORNELIA BĂRBULESCU, MIHAI BĂRBULESCU, Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa, 27

 Abstract                             Full text

 

VITALIE BÂRCĂ, Câteva observaţii cu privire la tezaurele şi depozitele sarmatice timpurii (sec. II-I a.Chr.) din spaţiul dintre Don şi Prut, 35

 Abstract                             Full text

 

MAURIZIO BUORA, Aquileia e la Dacia al tempo di Traiano, 65

 Abstract                             Full text

 

ANA CATINAS, Las importations céramiques de l'Ouest de l'empire romain ŕ Potaissa et leur influence sur les ateliers locaux, 83

 Abstract                             Full text

 

SORIN COCIS, VASILE MARINOIU, Dragonesque Brooches, 99

 Abstract                             Full text

 

MARIANA CRÎNGUŞ, Considerations regarding the two register inscriptions from Tibiscum, 103

 Abstract                             Full text

 

ALEXANDRU DIACONESCU, Romanizarea Daciei; un capitol de istorie a mentalităţilor abordat dintr-o perspectivă arheologică, 111

 Abstract                             Full text

 

PIOTR DYCZEK, Pottery from the valetudinarium at Novae, 147

 Abstract                             Full text

 

REMUS FERARU, Calendare în cetăţile greceşti milesiene din Pontul Stâng, 157

 Abstract                             Full text

 

ÁGNES ALFÖLDY-GĂZDAC, CRISTIAN GĂZDAC, Consideraţii asupra emisiunilor "Provincia Dacia" şi rolul lor în aprovizionarea cu monedă la Dunărea de Jos (246-257 d.Chr.), 167

 Abstract                             Full text

 

IOAN GLODARIU, Amplasarea fortificaţiilor în sud-vestul regatului dac, 183

 Abstract                             Full text

 

NICOLAE GUDEA, Despre fibule romane cu corpul în formă de svastică şi capetele braţelor în formă de cap de cal, 189

 Abstract                             Full text

 

IOANA HICA, Aspecte ale dezvoltării meşteşugurilor în secolele III-VI d.Chr.: reutilizări, transformări, reparaţii, 195

 Abstract                             Full text

 

NICOLAE HURDUZEU, Consideraţii privind viaţa morală a geto-dacilor reflectată în mărturiile literare din Dacia preromană, 211

 Abstract                             Full text

 

ION IONIŢĂ, Masivul Carpatic - un reper geografic de rezonanţă în istoria Europei (mileniul I d. Hr.), 217

 Abstract                             Full text

 

MIRCEA MARE, Cercetări arheologice în aşezări rurale din mileniul I d.Hr. efectuate în perimetrul municipiului Timişoara, 231

 Abstract                             Full text

 

LUCIA ŢEPOSU - MARINESCU, Sull'iconografia di Traiano, 237

 Abstract                             Full text

 

ALEXANDRU MATEI, Elemente de fortificaţie romane - val şi şant de apărare - descoperite în barbaricum la Supurul de Sus (jud. Satu Mare). O posibilă frontieră a provinciei Dacia în timpul împăratului Traian?, 253

 Abstract                             Full text

 

GORDANA MILOŠEVIĆ, Structure with crypt and masonry tomb at Karataś near Kladovo, 261

 Abstract                             Full text

 

VASILE MOGA, Les antéfixes découvertes dans le camp d'Apulum, 275

 Abstract                             Full text

 

MIRCEA NEGRU, Some considerations about a Roman mirror from the collection of the Bucharest City Museum, 279

 Abstract                             Full text

 

CORIOLAN OPREANU, Contribuţie la cronologia epocii imperiale romane târzii în România, 283

 Abstract                             Full text

 

IOAN PISO, Le dieu Yarhibol a Sarmizegetusa, 299

 Abstract                             Full text

 

SORIN PRIBAC, MARINELA PRIBAC, Collegia din Dacia şi semnificaţia lor ca elemente ale coeziunii sociale, 305

 Abstract                             Full text

 

DUMITRU PROTASE, Romanizarea şi creştinismul - componente de bază ale continuităţii etno-culturale în spaţiul daco-roman, 313

 Abstract                             Full text

 

VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, Câteva aspecte legate de activitatea atelierelor ceramice de la Napoca, 321

 Abstract                             Full text

 

SEBASTIAN SOMMER, Kastellvicus Ruffenhofen - Aufbau und Struktur einer Marketendersiedlung am raetischen Limes, 345

 Abstract                             Full text

 

ALEXANDRU SUCEVEANU, A doua fondare a Histriei, 361

 Abstract                             Full text

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU, Deus Commagenus, a new deity in the pantheon of Roman Dacia?, 373

 Abstract                             Full text

 

CĂLIN TIMOC, Primele locuinţe civile de la Tibiscum, 379

 Abstract                             Full text

 

SIMONA REGEP VLASCICI, Consideraţii asupra importului de opaiţe cu ştampilă din Pannonia, 385

 Abstract                             Full text

 

 

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cîntar