BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

 

DACI ŞI ROMANI. 1900 DE ANI DE LA INTEGRAREA

DACIEI ÎN IMPERIUL ROMAN

(Timişoara 24­26 martie 2006)

 

Editura Excelsior Art

Timişoara, 2006

 

Redactor responsabil: Prof. Dr. Doina Benea

Secretar de redacţie: Atalia Ştefănescu

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

 

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 
 
 

 

 

Cuvânt înainte, 5

 

Abrevieri, 7

 

ALOCUŢIUNI

 

ALEXANDRU VULPE, Migraţii. Modelul est­vest, 11

 Abstract                             Full text

 

MIHAI BĂRBULESCU, Noi şi antichitatea clasică., 20

 Abstract                             Full text

 

Simpozionul Internaţional Daci şi Romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman, 32

 

 

RĂZBOAIELE DACO-ROMANE

 

SLOBODAN DUŠANIĆ, The Arval Vows of AD 101 and 105 and Trajan’s Dacian Wars, 36

 Abstract                             Full text

 

DOREL BONDOC, Northern Danubian Bridge­Heads from Oltenia, from the first War of the Emperor Traian against the Dacians (101­102 A.D.), 43

 Abstract                             Full text

 

BOGDAN MUSCALU, Dacia şi Pannonia Inferior în cadrul evenimentelor din anii 107/108, 50

 Abstract                             Full text

 

FLORIAN MATEI­POPESCU, OVIDIU ŢENTEA, Trupele auxiliare din Germania Inferior şi războaiele dacice ale împăratului Traian., 56

 Abstract                             Full text

 

CĂLIN TIMOC, Die Friedensbotschaften der Daker an Kaiser Trajan zur

Zeit der dako­römischen Kriege, 66

 Abstract                             Full text

 

DOINA BENEA, Direcţii romane de atac dinspre vest asupra regatului Dacic, 75

 Abstract                             Full text

 

ALEXANDRU V. MATEI, Biharea a fost iniţial un castru roman?, 90

 Abstract                             Full text

 

DACIA ÎN TIMPUL LUI TRAIAN

 

RADU ARDEVAN, Pier Giuseppe Michelotto despre Traian la 1994, 113

 Abstract                             Full text

 

MIHAI BĂRBULESCU, Un „semicentenar al Daciei” în anii 157­158?, 126

 Abstract                             Full text

 

DUMITRU PROTASE, Împăratul Traian în viziunea lui Plinius cel Tânăr şi Cassius Dio, 136

 Abstract                             Full text

 

ION STÎNGĂ, Din nou despre podul lui Traian şi relaţia lui cu castrul Drobeta, 141

 Abstract                             Full text

 

CĂTĂLIN BALACI, MARIANA CRÎNGUŞ BALACI, Cu privire la începutul urbanizării în Dacia romană, 147

 Abstract                             Full text

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU, The Dinasty of the Antonins and the Religion of the Soldiers in Roman Dacia., 154

 Abstract                             Full text

 

MARIA HADIJI, Aspecte ale vieţii religioase din Dacia în epoca lui Traian, 159

 Abstract                             Full text

 

MARINELA TRAILA, La céramique de type terra sigillata de Tibiscum durant le rčgne de Trajan, 170

 Abstract                             Full text

 

SIMONA REGEP­VLASCICI, Opaiţe cu cioc triunghiular şi volute în Dacia romană, 176

 Abstract                             Full text

 

VIORICA RUSU­BOLINDET, Reprezentări ale triumfului lui Traian asupra dacilor pe ceramica terra sigillata, 184

 Abstract                             Full text

 

MIHAIL ZAHARIADE, MIRCEA NEGRU, ALEXANDRU BĂDESCU, ROMEO AVRAM, Ceramica romană descoperită în castrul de la Drajna de Sus (campania arheologică din anul 1992), 207

 Abstract                             Full text

 

EUGEN D. PADUREAN, Depozitul de unelte şi arme de la Neudorf ­ Pârâul Roşia, judeţul Arad, 219

 Abstract                             Full text

 

ŽARKO PETKOVIĆ, The Municipium D(robeta ?) and an Inscription found at Aquae (Prahovo), 234

 Abstract                             Full text

 

VARIA

 

SORIN PRIBAC, Socio­antropologia în analiza fenomenului religios antic.

Delimitări conceptuale şi de metodă, 237

 Abstract                             Full text

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cîntar