BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

In memoriam Dumitru Tudor

 

Editura Mirton

Timisoara, 2001

 

Redactor responsabil: prof. dr. Doina Benea

Secretar de redactie: prep. Calin Timoc

Tehnoredactare computerizata: stud. Titiana Kovacs

Prelucrare grafica a imaginilor: asist. Dorel Micle

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

Cuvânt înainte, 5 

 

Mihai Bărbulescu (Cluj), Magiştri şi discipoli, 7

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 

 

Full text

 

Liviu Petculescu (Bucureşti), Dumitru Tudor-arheologul, 9

 Full text

 

Doina Benea (Timişoara), Dascălul şi mentorul, 11

 Full text

 

Petre Gherghe (Craiova), Sucidava - un important sit arheologic cercetat de prof. Dumitru Tudor în Oltenia / Sucidava - ein wichtiger archäologischer Ort im Kleine von Dumitru Tudor geforscht, 13

 Abstract                             Full text

 

Simona Regep, Călin Timoc, Dumitru Tudor- Opera, 21

Full text

 

 

STUDII ŞI NOTE

 

Dana Bălănescu, Descoperiri monetare din cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin) / Monetary findings from the dacian fortress at Divici (Caraş-Severin County), 37

 Abstract                             Full text

 

C. Sebastian Sommer, Kastellvicus und Kastell- Modell für die Canabae legionis? / Vicus-ul militar şi castrul-posibile modele pentru canabae legionis?, 47

 Abstract                             Full text

 

Dumitru Protase, Geneza oraşelor în Dacia romană / Die genesis der römischen städte in Dakien, 71

 Abstract                             Full text

 

Simona Regep, Noi descoperiri de opaiţe de tip Firmalampen la Tibiscum / Neue gefunde von Firmalampen bei Tibiscum, 81

 Abstract                             Full text

 

Mariana Crânguş, Noi monumente sculpturale din zona Caransebeş / Nouveaux monuments sculptureaux de l’encente de Caransebeş, 91

 Abstract                             Full text

 

Călin Timoc, Despre dirijarea navigaţiei fluviale în zona Porţilor de Fier ale Dunării în epoca romană / Über die Schiffahrtsteuerung in der Eisernen Tore der Donau zur Zeit des Römischen Reiches, 97

 Abstract                             Full text

 

Nicu Hurduzeu, Educaţia în sud-vestul Daciei în timpul stăpânirii romane reflectată în descoperirile arheologice / Education in S-W Dacia during the roman domination reflected by archaeological discoveries, 117

 Abstract                             Full text

 

Dorel Micle, Câteva observaţii privind descoperirile de “terra sigillata” în aşezările rurale din Dacia de sud-vest / Observations sur les dėcouvertes de terra sigillata dans les sites ruraux de la Dacie de Sud-Ouest, 129

 Abstract                             Full text

 

Doina Benea, Dacia pe Tabula Peutingeriana / Dacia auf die Tabula Peutingeriana, 135

 Abstract                             Full text

 

Abrevieri bibliografice, 149

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cîntar