BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

Studii de istorie economică a Daciei romane

 

Editura Excelsior Art

Timişoara, 2008

 

Colegiul de redacţie

 Acad. Prof. Dr. Dumitru Protase

Prof. Dr. Slobodan Dušanić

Prof. Dr. Mihai Bărbulescu

  

Redactor responsabil:

Prof. Dr. Doina Benea

  

Secretari de redacţie:

Lect. Dr. Mariana Balaci Crīnguş

Lect. Dr. Atalia Ştefănescu Oniţiu

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 
 
 

 

 

ARGUMENT, 5

 

DUMITRU PROTASE, In memoriam Constantin Daicoviciu, 7

 Full text

 

MIHAI BĂRBULESCU, In memoriam Mihail Macrea, 11

 Full text

 

CONSTANTIN POP, In memoriam Nicolae Lascu, 14

 Full text

 

dOINA BENEA, CĂLIN TIMOC, In memoriam Dumitru Tudor, 18

 Full text

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI, 21

 

 

I. Viaţa economică īn Dacia

 

Ion Stīngă, Consideraţii privind locuirea rurală īn Oltenia romană (secolele II-III p.Ch), 27

 Abstract                             Full text

 

Mariana Balaci Crīnguş, Producţia civilă de materiale tegulare din Dacia, 39

 Abstract                             Full text

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU, Cāteva consideraţii privind producţia locală a paterelor de ceramică, 73

 Abstract                             Full text

 

Simona Regep-Vlascici, Sigillia pentru decorarea ceramicii din provincia Dacia, 88

 Abstract                             Full text

 

Victor Bunoiu, Atelierul ceramic din vicus-ul militar de la Acidava-Enoşeşti. Producţia locală de terra sigillata, 105

 Abstract                             Full text

 

iulian lalescu, Un cuptor de reducere a minereului de fier de la Mehadia, 117

 Abstract                             Full text

 

ALEXANDRU FLUTUR, Legio IIII Flavia Felix la Berzobis. Aspecte economice, 120

 Abstract                             Full text

 

călin timoc, Consideraţii arheologice asupra unor activităţi meşteşugăreşti īn castrele auxiliare ale Daciei romane, 125

 Abstract                             Full text

 

doina benea, Accesorii vestimentare. Mărgelele (I). Īntre import şi producţie internă, 134

 Abstract                             Full text

 

gică băeştean, Tehnici de aprovizionare/ distribuţie cu apă īn Dacia romană, 167

 Abstract                             Full text

 

II. import, eXport, circulaţie monetară

 

marinela trăilă, Terra sigillata de la Tibiscum – importuri de la Ianvarivs I şi Reginvs I de la Rheinzabern, 197

 Abstract                             Full text

 

cătălin balaci, Relaţiile comerciale ale anticului Tibiscum cu provinciile Imperiului Roman (II). Amforele, 213

 Abstract                             Full text

 

paul dinulescu, Piese de echipament militar descoperite īn castrul de la Mehadia, 233

 Abstract                             Full text

 

radu ardevan, eugen pădureanu, Noi descoperiri de monede romane tārzii īn bazinul Mureşului, 238

 Abstract                             Full text

 

 

III. reutilizarea de monumente īn arhitectura daciei romane

 

dumitru protase, Comentarii privind refolosirea monumentelor funerare romane īn zidurile castrelor auxiliare din Dacia, 249

 Abstract                             Full text

 

ioana hica, Tipuri de construcţie ale mormintelor īn necropola de sud-est a municipiului Napoca, 255

 Abstract                             Full text

 

 

IV. recenzii

 

doina benea, R. Ardevan, L. Zerbini, La Dacia Romana, Rubbertino, 2007, 270 p., 275

 Full text

 

 

Abrevieri, 281

  

 

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cīntar