BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

 

Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis - XIII

 

Editura Universităţii de Vest

Timişoara, 2011

 

Redactor responsabil

Prof. univ. Doina Benea

 

Colegiu ştiinţific

Acad. Prof. univ. Dumitru Protase

 

Acad. Prof. univ. Slobodan Dušanić

Facultatea de Filozofie, Belgrad (Serbia)

 

Prof. univ. Mihai Bărbulescu

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Prof. univ. dr. Nelu Zugravu

Universitatea Al. I. Cuza, Iași

 

Conf. univ. dr. Radu Ardevan

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 

 

Secretari științifici de redacţie

Lect. univ. dr. Mariana Balaci Crînguş

Lect. univ. dr. Atalia Ștefănescu-Onițiu

 

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMA PAGINĂ

 

 

I. RELAŢIILE INTERPROVINCIALE ROMANE LA DUNĂREA DE JOS

 

Doina Benea, Cu privire la relaţiile militare interprovinciale dintre Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III p. Chr. , 7

 Abstract & keywords                             Full text

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU - ONIŢIU, Aspecte privind relaţiile dintre provinciile Dacia şi Moesia Superior prin prisma evidenţelor epigrafice, 27

 Abstract & keywords                             Full text

 

MARIANA BALACI CRÎNGUŞ, Despre o posibilă cale de import de marmură în provincia Dacia, 35

 Abstract & keywords                             Full text

 

NELU ZUGRAVU, Comerţ, negustori şi misionari: câteva exemple, 43

 Abstract & keywords                             Full text

 

ANA HAMAT, Influenţe elenistice în arta podoabelor din Dacia romană. Motivul «Nodul lui Hercule», 57

 Abstract & keywords                             Full text

 

PAUL DINULESCU, Piese de echipament militar roman descoperite pe limesul danubian. Cu privire specială asupra provinciei Dacia şi a celor două Moesii, 77

 Abstract & keywords                             Full text

 

 

II. ISTORIE ŞI ANTROPOLOGIE

 

 

MIHAIL ZAHARIADE, Castrul roman de la Berzovia, 1977. Cercetări arheologice în canabae şi în castrul roman, 101

 Abstract & keywords                             Full text

 

GICĂ BĂEŞTEAN, Viaţa economică în Colonia Dacica Sarmizegetusa, 125

 Abstract & keywords                             Full text

 

GEORGE BOUNEGRU, ADRIAN COSMIN BOLOG, Despre pandantivele de tip bulla descoperite la Apulum, 135

 Abstract & keywords                             Full text

 

OANA TUTILĂ BĂRBAT, Venus Pudica de la Bumbeşti-Jiu, 147

 Abstract & keywords                             Full text

 

ADRIAN COSMIN BOLOG, Two Funerary medallions discovered at the Roman necropolis at Apulum-Dealul Furcilor Podei”, 153

 Abstract & keywords                             Full text

 

SIMONA REGEP, COSMIN MATEI, Mic depozit monetar de argint descoperit în clădirea XI de la Tibiscum, 163

 Abstract & keywords                             Full text

 

FLORIN GOLBAN, Un obicei uitat - Butucul de Crăciun, 171

 Abstract & keywords                             Full text

 

 RADU ARDEVAN, Colecţia arheologică a lui Michael Luister şi vestigiile de la Caşolţ, 183

 Abstract & keywords                             Full text

 

 

RECENZII

 

CĂLIN TIMOC, Alexandru I. Gudea, Soldatul roman în Dacia (106-275 p.Chr.). Studiu de arheozoologie privind creşterea animalelor şi regimul alimentar în armata romană, 193

 Abstract                             Full text

 

DOINA BENEA, Classica et Christiana, 5/1-2, 2010, 197

 Abstract                             Full text

 

 

ANA HAMAT, George Bounegru, Radu Ciobanu, Radu Ota, Dan Anghel - Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie, 203

 Abstract                             Full text

 

 

ABREVIERI, 207

 

CUPRINS

 

 

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cîntar