BHAUT - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis

 

 

I/1997

 

Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis - XII

 

Editura Universităţii de Vest

Timişoara, 2010

 

Colegiu ştiinţific

Acad. Prof. univ. Dumitru Protase

 

Acad. Prof. univ. Slobodan Dušanić

Facultatea de Filozofie, Belgrad (Serbia)

 

Prof. univ. Mihai Bărbulescu

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Redactor responsabil

Prof. univ. Doina Benea

 

Secretar științific de redacţie

Lect. univ. dr. Mariana Balaci Crīnguş

 

ISSN: 1453-7419

 

Contents:

 

II/2000

 

III/2001

 

IV/2001

 

V/2002

 

VI/2004

 

VII/2006

 

VIII/2007

 

IX/2008

 

X/2008

 

XI/2009

 

XII/2010

 

XIII/2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMA PAGINĂ

 

CUVĀNT ĪNAINTE, 3

 

IN MEMORIAM ALEXANDRU V. MATEI, 5

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI, 7

 

VALY CEIA, Vita rustica romana. Retorică şi realitate, 9

 Abstract                             Full text

 

MARIANA BALACI CRĪNGUŞ, Reprezentări de activităţi specifice mediului rural din Dacia şi provinciile dunărene şi balcanice, 15

 Abstract                             Full text

 

SIMONA REGEP, OANA TUTILĂ, Aspecte ale cultivării viţei de vie īn Dacia romană, 27

 Abstract                             Full text

 

DOINA BENEA, organizarea păşunilor īn  Dacia romană şi importanţa lor pentru economia provinciei, 45

 Abstract                             Full text

 

MARIA VASINCA HADIJI, Creşterea animalelor īn provincia Dacia reflectată de o serie de reprezentări şi descoperiri arheologice cu caracter cultic, 75

 Abstract                             Full text

 

FLORIN GOLBAN, Sărbătoarea Parilia īn izvoarele literare antice, 83

 Abstract                             Full text

 

BOGDAN MUSCALU, Creşterea animalelor la sarmaţii iazygi din arealul Dunăre- Tisa- Mureş, 89

 Abstract                             Full text

 

VICTOR BUNOIU, Consideraţii privind vānătoarea īn lumea romană. Cu privire specială la provincia Dacia, 99

 Abstract                             Full text

 

GICĂ BĂEŞTEAN, MARIUS BARBU, Un atelier īn care se prelucrau oase şi coarne descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 117

 Abstract                             Full text

 

RADU OTA, GEORGE BOUNEGRU, Dovezi ale practicării agriculturii şi a unor meşteşuguri conexe la Apulum, 135

 Abstract                             Full text

 

PAUL DINULESCU, Piese de armament militar roman din os, corn şi fildeş, 145

 Abstract                             Full text

 

MARINELA ŢUNDREA, Forme lise de vase de tip terra sigillata descoperite la Tibiscum, 157

 Abstract                             Full text

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU - ONIŢIU, Cāteva consideraţii privind prefectura colegiilor din Dacia romană, 165

 Abstract                             Full text

 

 

VARIA

 

LAURENŢIU NISTORESCU, O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum, 173

 Abstract                             Full text

 

RADU ARDEVAN, RADA VARGA, Descoperiri monetare antice la Războieni (jud. Alba), 183

 Abstract                             Full text

 

DOINA BENEA, Consideraţii privind organizarea cărămidăriei Legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum, 201

 Abstract                             Full text

 

CĂTĂLIN BALACI, Vicus-ul militar de la Drobeta. Propunere de dispunere īn teren a aşezării civile, 215

 Abstract                             Full text

 

ANA HAMAT, Gemele din Dacia romană īntre modă, economie şi religie, 223

 Abstract                             Full text

 

CĂLIN TIMOC, Mola manuaria de la Tibiscum, 251

 Abstract                             Full text

 

 

RECENZII

 

CĂLIN TIMOC, Nicolae Gudea, Aşezări rurale īn Dacia romană (106-275 p. Chr.). Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman, 263

 Abstract                             Full text

 

CĂLIN TIMOC, Robert Gindele, Eszter Istvįnovits, Die Römerzeitliche Siedlung von Csergersima- Petea, 265

 Abstract                             Full text

 

Cronica activităţii ştiinţifice a Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” Timişoara, 267

 

ABREVIERI, 277

 

CUPRINS, 281

 

 

 

Updated: 08.10.2012

 

to open pdf files you need Adobe Reader

Contact:

CSIATIM - Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara

Adresa: Calea Bogdăneştilor nr. 32, Sala 012, Cod 300389, Timisoara

webmaster: Adrian Cīntar